Kan ensamhet bli en ond cirkel?

 

Ja tyvärr, ensamhet leder ofta till mer ensamhet. När vi är ensamma länge och utan att vilja det påverkar det hur vi tänker om andra och oss själva. Det är en av anledningarna att det är svårt att bryta ensamhet helt på egen hand. Vi behöver varandra.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.