Vilka är Riksförbundet HjärtLungs viktigaste frågor?

 

Våra viktigaste frågor:

  • Alla människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få tidig och rätt diagnos och snabbt komma i behandling.

  • Bra och jämlik vård, rehabilitering och egenvård, oavsett kön, ålder, etnicitet, inkomst eller var i landet man bor.

  • Bra patientinformation, patientutbildningar och större patientinflytande i vården.

  • Alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och deras närstående ska ges bästa förutsättningar att leva ett bra liv.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.