Hur påverkas våra kärl av vår livsstil?

 

Kärlen påverkas av vilken livsstil man har. Fet mat (ohälsosamt fett), rökning och stillasittande liv ökar risken för att tidigt få kärl med tjocka lager av kärlförfettning/åderförkalkning. Det leder till bland annat högt blocktryck, större risk för stroke och hjärt/kärlsjukdomar.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.