Hur vanligt är sömnapné?

 

Ungefär 20% av männen och 10% av kvinnorna i medelåldern är drabbade av sömnapné enligt flera europeiska och svenska studier.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.