Hur många personer har Riksförbundet HjärtLung utbildat i hjärt-lungräddning?

 

Riksförbundet HjärtLung har utbildat 17 700 personer i hjärt-lungräddning de senaste fem åren! Vi har erfarna instruktörer i våra föreningar och erbjuder grund- och repetitionskurser i hjärt-lungräddning.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.