Vad är en måttlig alkoholkonsumtion?

 

Det finns mer än ett 60-tal sjukdomar som kan kopplas samman med hög alkoholkonsumtion. Risken för skador är större om man dricker stora mängder under kort tid, till exempel dricker samtliga glas under helgen.

Den allmänna rekommendationen för att minska risken för skador av alkohol är ju mindre desto bättre. Vad är måttlig alkoholkonsumtion för dig?

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.