Vad är en aktiv soffpotatis?

 

Det är en person som sitter still stora delar av dagen och sedan tränar hårt några gånger i veckan. Hård träning kan inte ta bort alla de negativa effekterna stillasittandet för med sig.

Vi svenskar sitter i genomsnitt 9 till 10 timmar om dagen! Om man reser sig var 20:e minut och går runt i två minuter får det en positiv effekt på hälsan.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.