Att sluta röka är bra för hälsan – men finns det andra positiva effekter?

 

Ja! Du får pengar över till annat, du får bättre smak- och luktsinne och både du själv och din bostad slutar lukta rök.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.