Vilka fiskar är feta fiskar, och varför är det fettet nyttigt?

 

Sill, makrill och lax är feta fiskar. Det är fiskarna till höger i bilden.

Vissa fettsyror som är nödvändiga för cellernas funktion kan inte bildas i kroppen utan därför måste vi se till att få i oss dem via maten. Till exempel omega-3, som bland annat verkar minska risken för att det ska bildas blodproppar och har en viss dämpande effekt på blodtrycket.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.