Är sömn bra för minnet?

 

Sömn är bevisat bra för minnet. Studier har gjorts då två grupper får lära sig en ordlista, ena gruppen får sedan sova och den andra hålls vaken. Gruppen som fått sova hade 20 till 40% minnesbehållning. Positivt är också att även korta sömnpass på 20 minuter förbättrar minnet och att sömn hjälper oss att komma ihåg ny information även när vi blir äldre.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.