Äldre människor och personer med diabetes kan ibland drabbas av hjärtinfarkt utan smärta. Vilka symtom har de?

Symtomen är då mer vaga, som andnöd eller stark trötthet.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.