Vad kallas hjärtats naturliga rytm?

 

Hjärtats naturliga rytm kallas sinusrytm.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.