366. Vad är det för skillnad mellan vener och artärer?

Vad är det för skillnad mellan vener och artärer?   Artärer kallas de blodkärl som leder syresatt blod från hjärtat ut till kroppens olika delar. Vener kallas de blodkärl som leder syrefattigt blod till hjärtat från kroppens olika delar. Utmana dig själv med...

365. Vad är inre stress?

Vad är inre stress?   Inre stress är när vi blir stressade av hur vi tänker och känner, till exempel när vi inte kan sluta oroa oss för något vi inte kan kontrollera. Inre stress orsakas alltså inte av saker i vår omgivning utan av våra egna tankar och känslor....

364. Vad är mångfassömn?

Vad är mångfassömn?   Mångfassömn innebär att man sover många kortare stunder på dagen och natten, som ett spädbarn. Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret? Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet...

363. Vad får du som medlem i Riksförbundet HjärtLung?

Vad får du som medlem i Riksförbundet HjärtLung?   När du är medlem i Riksförbundet HjärtLung får du aktiviteter och gemenskap genom din lokalförening, tidningen Status, kunskap och motivation för en bättre livsstil och inte minst en stark röst för alla med...

362. Hur mycket blod orkar hjärtat pumpa runt?

Hur mycket blod orkar hjärtat pumpa runt?   Under en minut pumpar hjärtat runt ungefär 5 liter blod om du är vuxen och vilar. Vid hård kroppslig ansträngning är motsvarande siffra ungefär 20 liter blod. Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret? Varje dag...