I lungorna sker det viktiga gasutbytet. Vad innebär det?

 

Längst ut på de minsta luftvägarna sitter lungblåsor som är omgivna av små blodkärl. Det är mellan lungblåsorna och de små blodkärlen (kapillärerna) det livsviktiga gasutbytet mellan luft och blod sker. Luften måste alltså komma till lungblåsorna för att kunna avge syre (O2) till blodet och ta emot koldioxid (CO2) från blodet. Efter detta har skett går syrerikt blod, via hjärtat, ut till hela kroppen och vi andas ut koldioxidrik luft från kroppen.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.