Hur ovanlig är lungsjukdomen lungfibros?

 

Lungfibros är en ovanlig men allvarlig sjukdom, mörkertalet kan vara stort men en uppskattning är att 1 500 till 2 000 personer lever med lungfibros i Sverige.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.