Leder ensamhet till depression?

 

Ensamhet och nedstämdhet är två olika tillstånd, men de förekommer ofta tillsammans och gör varandra värre. Men det finns inga bevis på att ensamhet leder till depression eller tvärtom.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.