Varför rekommenderas alla över 65 att träna balans?

 

Att hålla balansen involverar många olika förmågor. Med åldern försvagas en del av de funktioner som behövs för en god balans. Det är viktigt att träna balans för att förebygga att man ramlar och slår sig.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.