Hur påverkar dagsljus sömnen?

 

Att vara utomhus och röra på sig är bra för sömnen. Vi behöver dagsljus för att dygnsrytmen ska fungera. Något förenklat kan man säga att ju tidigare du går ut i dagsljus desto tidigare blir du trött på kvällen.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.