Hur många svenskar har högt blodtryck?

 

Ungefär en av tre svenskar uppskattas ha högt blodtryck. Ett måttligt förhöjt blodtryck är oftast inte farligt eller obehagligt men kan på sikt leda till andra sjukdomar.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.