Vad gör sinusknutan som sitter i hjärtat?

 

Sinusknutan styr hjärtats rytm, man kan säga att den fungerar som takthållare till hjärtat. Vid förmaksflimmer har sinusknutans satts ur spel och hjärtat slår för fort.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.