Förmaksflimmer kan leda till andra allvarliga tillstånd – vilka?

 

Förmaksflimmer ger ökad risk för blodpropp och stroke. För att förhindra behöver vissa personer med förmaksflimmer blodproppsförbyggande (också kallat blodförtunnande) läkemedel.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.