Är PAH en hjärt- eller lungsjukdom?

 

Sjukdomen PAH, pulmonell arteriell hypertension, brukar beskrivas som både en hjärt- och lungsjukdom och drabbar både män och kvinnor oavsett ålder.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.