Vad är en elkonvertering?

 

Det är ett ingrepp som görs när du har förmaksflimmer för att återställa hjärtats normala rytm. Under ingreppet sövs man en kort stund och får sedan en elektrisk stöt över bröstkorgen. Behandlingen lyckas till 90% men det är vanligt med återfall.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.