Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar lungorna. I vilken ålder är det vanligast att drabbas?

 

Till skillnad från många andra lungsjukdomar är det främst unga människor i åldern 20-50 år som drabbas.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.