Vad är en livsstilssjukdom?

 

Många av de vanligaste sjukdomarna i Sverige idag är så kallade livsstilssjukdomar. Hur stor risken att bli sjuk är påverkas då av till exempel matvanor, rökning och av hur ofta vi motionerar. Det positiva är att vi kan få bättre hälsa genom att skapa nya goda vanor.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.