Riksförbundet HjärtLung har sex medlemsorganisationer för speciella diagnoser. Vet du vilka?

Våra sex medlemsorganisationer är:

  • Alfa-1 Sverige Antitrypsin AAT-brist, lungsjukdom

  • Apnéföreningen i Stockholm för de med sömnapné

  • IPF Sverige, patientföreningen för lungfibros

  • Patientföreningen FH Sverige (familjär hyperkolesterolemi)

  • Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade VIKING

  • Riksföreningen för PAH Pulmonell Arteriell Hypertension, lungsjukdom

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.