Hur behandlas sömnapné?

 

För patienter med medelsvår till svår sömnapné är CPAP en effektiv behandling. CPAP innebär att man sover med en mask, som via en slang och en kompressor skapar ett lätt övertryck som håller de övre luftvägarna öppna. Trycket ställs in utifrån patientens behov.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.