Hur påverkas hälsan när man slutar röka?

 

Efter 1 år är risken för hjärtkärlsjukdom som hjärtinfarkt och stroke kraftigt minskad. Efter 5 år är risken att du ska drabbas av en stroke betydligt lägre och inom 15 år är risken samma som hos den som aldrig rök. Efter 10 år har risken för att drabbas av lungcancer minskat med hälften. Risken för cancer i munnen, halsen, matstrupen, urinblåsan, livmoderhalsen och bukspottskörteln har också minskat.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.