Hur mycket pengar delade Riksförbundet HjärtLung ut till forskning förra året?

 

2 700 000 delades ut till 22 forskningsprojekt. Pengarna som delas ut vi får in genom bland annat gåvor och testamenten.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.