Det finns situationer i livet som ökar risken för ensamhet. Vet du vilka?

 

Följande perioder och händelser kan kopplas till en ökad risk för ensamhet:

  • Att bli vuxen

  • Att flytta till en annan ort

  • Att bli förälder och/eller när barnen flyttar ut

  • Separation

  • Pension

  • Förlust av partner eller nära vän

  • Sjukdom och funktionsnedsättning

  • Vård av närstående

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.