Vilken är Riksförbundet HjärtLungs vision?

 

Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.