Hur många får diagnosen förmaksflimmer varje år?

 

Ungefär 30 000 personer i Sverige får diagnosen förmaksflimmer varje år. Förmaksflimmer är en vanlig sjukdom; 15–20% av alla över 80 har förmaksflimmer, som också är en av de vanligaste orsakerna till besök på akuten.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.