Går genomsnittssvensken fler eller färre kilometer om dagen idag än på 1950-talet?

 

Vi går färre kilometer idag. På 1950-talet gick vi ungefär 10 km om dagen, nu går vi 1 till 3 km om dagen.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.