Hur många kom och lyssnade på föreläsningar som ordnades av Riksförbundet HjärtLungs föreningar 2019?

 

Mer än 13 000 personer lyssnade på föreläsningar som våra föreningar ordnade runt om i landet. Allt från föreläsningar av läkare och fysioterapeuter till författarbesök och reseskildringar.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.