Vad får du som medlem i Riksförbundet HjärtLung?

 

När du är medlem i Riksförbundet HjärtLung får du aktiviteter och gemenskap genom din lokalförening, tidningen Status, kunskap och motivation för en bättre livsstil och inte minst en stark röst för alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom runt om i Sverige. Du bidrar också till många forskningsprojekt och till konceptet Hälsans stig.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.