Glass är gott men innehåller mycket energi. Hur många steg behöver du gå för att förbränna en Magnum Classic?

 

Ganska många steg, minst 4 000! Så glass och promenad är en bra kombination.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.