Vad är sömnapné?

 

Sömnapné innebär att du har korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Vanliga tecknen på sömnapné är trötthet på dagen och snarkning. Sömnapné kan också hänga ihop med andra sjukdomar till exempel diabetes.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.