Vilka två grupper i samhället känner sig mest ensamma?

 

Undersökningar visar att ensamheten upplevs som störst bland 16 till 26-åringar och äldre över 75, även om ensamheten ser olika ut inom de två grupperna.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.