Vilken del av kroppen opererar man när man gör en ballongvidgning?

 

Det handlar om våra kärl. Ballongvidgning är en operation där man går in i kärlet med en tunn kateter försedd med en liten ballong längst ut, som kan blåsas upp och vidga upp en förträngning.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.