Vad har ensamhet och stress gemensamt?

 

När man är ensam länge utan att vilja det lever man med ett ständigt stresspåslag. Även om denna stress kan vara lågmäld leder den på sikt till samma konsekvenser som ett för högt stresspåslag, t ex en ökad risk för högt blodtryck.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.