Hur många i Sverige uppskattas vara socialt isolerade?

 

Undersökningar tyder på att ungefär 300 000 personer i Sverige är socialt isolerade. Att vara socialt isolerad innebär att man har få kontakter och/eller träffar dem sällan.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.