Är det lätt eller svårt att få nya vänner i Sverige?

 

Tyvärr verkar det ganska svårt, i varje fall om man flyttar till Sverige. Varje år görs en stor undersökning bland människor som flyttat i jobbet. Sverige verkar vara ett bra land att flytta till på många sätt. Men det är svårt att få nya kontakter och vänner. År 2017 kom vi på sista plats av 65 länder vad gällde frågan om det var lätt att få nya vänner…

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.