Känner du till HLR-veckan?

 

HLR står för Hjärt-lungräddning. Vi inom Riksförbundet HjärtLung har de senaste tio åren utbildat över 28 000 personer i Hjärt-lungräddning och vi genomför varje år den så kallade HLR-veckan för att lyfta fram hur viktigt det är att så många som möjligt kan Hjärt-lungräddning.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.