Är återhämtning motsatsen till aktivitet?

 

Nej, god vila kommer inte automatiskt för att vi slutar anstränga oss och många av oss kan behöva träna vår förmåga att uppnå vila i både kroppen och våra tankar. Det är viktigt att skapa omväxling i vardagen så att vi ofta byter från en sorts ansträngning till en annan.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.