Är KOL en vanlig sjukdom i Sverige?

 

Ja! KOL räknas som en av våra vanliga sjukdomar. Utifrån studier uppskattats att mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige har KOL.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.