Är det farligt att stressa?

 

Stress är inte farligt i sig, det är kroppens försvar vid fara och ett system som hjälpt oss att överleva. Stress kan däremot bli farligt om vi lever med stress hela tiden. Därför är det viktigt att bryta stressen och variera det vi gör, genom korta och långa pauser som ger återhämtning.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.