Det finns en undersökning som heter ankelbrachialindex och förkortas ABI. Vad undersöker man med den?

 

ABI används för att diagnosticera benartärsjukdom. Det görs genom att man jämför blodtrycket i överarmarna med blodtrycket i benen. Om trycket är lägre i benen än i armarna kan man misstänka benartärsjukdom.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.