När kan man misstänka förmaksflimmer?

 

  • Om hjärtats rytm känns helt oregelbunden. Det kan dock vara svårt att skilja från rikligt med extraslag, vilka oftast är ofarliga.

  • Om man känner att hjärtats rytm rusar i väg även vid lätt ansträngning.

  • Om man plötsligt tappar orken, blir andfådd och trött vid lättare ansträngning.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.