Hur är en aktiv vardag och motion bra för din hälsa?

 

Enligt Folkhälsomyndigheten minskar fysisk aktivitet risken för:

  • förtida död, oavsett orsak

  • hjärtkärlsjukdom, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke

  • metabola sjukdomar, till exempel typ 2 diabetes, fetma

  • cancer, till exempel tjocktarms- och bröstcancer

  • fall och benbrott, till exempel höftfraktur

  • psykisk ohälsa, till exempel demens, depression

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.