Varför får man benartärsjukdom?

 

Våra kärl försämras med åldern men påverkas också av hur vi lever. Framför allt rökning har ett samband med benartärsjukdom men också för lite motion och övervikt kan påverka sjukdomen liksom högt blodtryck, höga kolesterolvärden och diabetes. Det finns också ärftliga faktorer som kan ligga bakom sjukdomen.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.